Gateway to the EU institutions

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie? Rozvíjet svou kariéru v institucích EU? Nebo se jen dozvědět více o institucionálním a právním rámci EU? Univerzita Karlova a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vytvořily nový společný kurz – EU Career Preparation Course.


Registrace do kurzu otevřena do 10. 9. 2024.Kurz doporučuji všem, kteří se chtějí přihlásit do jakékoliv instituce EU - ať už zde v České republice nebo v jiném členském státu EU. Kurz je totiž nabitý praktickými informacemi nejen o samotném výběrovém řízení, ale umožňuje taktéž intenzivně zapracovat na svých „soft skills“, což se hodí při jakémkoliv pohovoru. Navíc díky interaktivitě všech modulů si vše prakticky vyzkoušíte a odbouráte případný stres.
Ing. Mgr. Daniela Zachová, Global Expert Immigration & Labor Law (Siemens) / Ph.D. studentka VŠE
Tento kurz doporučuji všem, kteří zvažují svou kariéru spojit s Evropskou unií. Hlavním přínosem tohoto kurzu je detailní pochopení fungování jednotlivých fází výběrových řízení do institucí EU a zpětná vazba, kterou jsme dostali ke všem úkolům, jež jsme plnili. Celý kurz probíhal ve velmi přátelské atmosféře za přítomnosti velmi erudovaných lektorů z Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Karlovy. Za neméně důležitou součást tohoto kurzu považuji to, že se zde máte možnost seznámit s podobně smýšlejícími lidmi napříč obory, a to jak z veřejného sektoru, tak i ze soukromého sektoru. Registrací do tohoto kurzu tak investujete do vaší budoucnosti.
Ing. Daniel Hošek, Ministerstvo financí / Vysoká škola ekonomická v Praze
Pokud Vás zajímá Evropská unie a práce pro její instituce, pak je tento kurz přesně pro Vás! Je vystavěn tak, aby představil všechny fáze výběrového řízení do EU a provedl studenty jejich úskalími, přičemž klade důraz na faktické znalosti i tzv. soft-skills. Neocenitelná je také zpětná vazba lektorů, která Vám pomůže nejen na pracovním trhu.
Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková, 4EU+ Mobility Officer, Univerzita Karlova