Gateway to the EU institutions

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze otevírají společný inovativní kurz

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie?

➤ Rozvíjet svou kariéru v institucích EU?

➤ Kurz je určen pro absolventy vysokých škol a studenty posledních ročníků magisterského studia

➤ Každá univerzita organizuje dva moduly z celkových čtyř

➤ Celý kurz je realizován v anglickém jazyceCo, kdy & kde:

I. Evropská unie, instituce, lidé a příležitosti v EU: Jak začít s kariérou v EU (UK)

 • prezenčně, Zelená posluchárna

 • 3. 3. 2023 | 10. 3. 2023 | 17. 3. 2023 | vždy 12.30–17.00

II. Kompetence a jejich testování v EU: Jak se správně připravit (VŠE)

 • online webinář

 • 16. 3. 2023 | 17.00–18.30

III. Sebeprezentační a komunikační dovednosti uchazeče: Jak vystoupit z řady (UK)

 • online skupinové setkání

 • 21. 4. 2023 | 28. 4. 2023 | 9.00–11.30

IV. Případová studie, pohovor a lobování v institucích EU: Jak získat práci (VŠE)

 • online webinář

 • 4. 4. nebo 18. 4. 2023 | 16.15–19.30


Absolvent kurzu

 • získá orientaci ve služebním řádu EU, systému výběrových řízeních a fungování institucí EU

 • zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí

 • zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU

 • prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem

 • získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku


➤ Registrace jarního pilotního běhu byla ukončena. Pokud chcete být přednostně informování o vypsání nového podzimního běhu pro rok 2023 klikněte níže.


Klikněte zde.


Video