Gateway to the EU institutions

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze otevírají společný inovativní kurz

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie?

➤ Rozvíjet svou kariéru v institucích EU?

➤ Kurz je určen pro absolventy vysokých škol a studenty posledních ročníků magisterského studia

➤ Každá univerzita organizuje dva moduly z celkových čtyř

➤ Kurz probíhá převážně v anglickém jazyceCo, kdy & kde:

I. Modul European Union, institutions and people [UK]

 • prezenčně, Zelená posluchárna

 • 6. 10. 2023 | 20. 10. 2023 | 27. 10. 2023 | 12.30–17.00

II. Modul Reasoning Tests (CBT) [VŠE]

 • video-přednášky a online webináře

 • 30. 10. 2023 | 23. 11. 2023 | 17.00–19.00

III. Modul Case Study [VŠE]

 • video-přednášky a online webináře

 • 23. 11. 2023 | 4. 12. 2023 | 18. 12. 2023 | 17.00–19.00

IV. Modul Self-presentation skills [UK]

 • online skupinové setkání

 • 8. 1. 2024 | 17.30–18.30 | 12. 1. 2024 | 19. 1. 2024 | 9.00–12.30


Absolvent kurzu

 • Prohloubí své znalosti o fungování EU a jejích politikách.

 • Získá orientaci v institucionálním a právním rámci EU.

 • Získá orientaci ve služebním řádu EU a systému výběrových řízeních EU.

 • Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

 • Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

 • Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

 • Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.


➤ Registrace do podzimního běhu je uzavřena, vybraní uchazeči budou informování po 25. srpnu 2023. Pokud chcete být informováni o registraci do letního běhu kurzu, vyplňte prosím formulář zde.


Video