Gateway to the EU institutions

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze otevírají společný inovativní kurz

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie?

➤ Rozvíjet svou kariéru v institucích EU?

➤ Kurz je určen pro absolventy vysokých škol a studenty posledních ročníků magisterského studia

➤ Každá univerzita organizuje dva moduly z celkových čtyř

➤ Kurz probíhá převážně v anglickém jazyceCo, kdy & kde:

I. Modul European Union, institutions and people [UK]

 • prezenčně, Zelená posluchárna

 • 16. 2. 2024 | 23. 2. 2024 | 1. 3. 2024 | 12.30–16.50

II. Modul Reasoning Tests (CBT) [VŠE]

 • video-přednášky a online webináře

 • 12. 3. 2024 | 2. 4. 2024 | 17.00–19.00

III. Modul Case Study [VŠE]

 • video-přednášky a online webináře

 • 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 17.00–19.00

IV. Modul Self-presentation skills [UK]

 • online skupinové setkání

 • 3. 5. 2024 | 18.00–19.00 | 10. 5. 2024 | 17. 5. 2024 | 9.00–13.00


Absolvent kurzu

 • Prohloubí své znalosti o fungování EU a jejích politikách.

 • Získá orientaci v institucionálním a právním rámci EU.

 • Získá orientaci ve služebním řádu EU a systému výběrových řízeních EU.

 • Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

 • Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

 • Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

 • Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.


➤ Pokud chcete být informování o vypsání kurzu v akademickém roce 2024/2025, zanechte nám kontakt.


Video