• Lektoři

Lektoři


➤ doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. | Garant VŠE


doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D., působila na pozici interního právníka-lingvisty v Evropském parlamentu v Bruselu v letech 2004 až 2008, následně působila jako externí právník-lingvista u Soudního dvora EU v Lucemburku na základě rámcové smlouvy. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty Universidad de Sevilla (Španělsko). Na VŠE v Praze vyučuje přípravný kurz na úřednické testy do EU již deset let. Absolventi kurzu oceňují zejména individualizovanou zpětnou vazbu, kterou dostávají ve vztahu k testování jednotlivých fází výběrového řízení stejně jako sdílení zákulisních informací ze života v Bruselu.➤ PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. | Garant UK


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., vystudovala západoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK, kde získala také doktorát. Studovala na řadě zahraničních univerzit – University of Cambridge (1999), University of Edinburgh (2000), University of Glasgow (2000/2001) a London School of Economics and Political Science (2004). V roce 2004 absolvovala stáž u Skotské národní strany v britském parlamentu a o pět let později ve sdružení Europaeum, University of Oxford. Od roku 2005 přednáší na Fakultě sociálních věd UK. V letech 2012–2014 působila jako předsedkyně Akademického senátu FSV UK. Od června 2015 je proděkankou pro zahraniční styky a také přidruženým výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.


➤ PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. | Lektor UK


PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., je odborná asistentka na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK. Vyučuje předměty z oblasti personálního řízení a andragogiky. Koordinuje odborné praxe studentů a kurz celoživotního vzdělávání Trendy v řízení lidí – Současnost a budoucnost HR. Participuje jako odborný organizační a administrativně-správní pracovník na projektech UK. V oblasti rozvoje a vzdělávání se pohybuje již 20 let. Působila jako specialistka a lektorka pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, jako odborná manažerka v projektech ESF a jako PA doc. Radvana Bahbouha ve špičkové konzultační společnosti.


➤ Mgr. Veronika Motlová, Ph.D. | Lektor UK


Mgr. Veronika Motlová, Ph.D., působí v oblasti HR přes dvacet let, od roku 2011 jako kariérová poradkyně. Zkušenosti získala v mezinárodním prostředí ve firmách Deloitte (včetně roční stáže v Kanadě) a AXA Česká republika a Slovensko, kde působila jako vedoucí personálního úseku. Nyní se zaměřuje na kariérové poradenství a poradenství se zaměřením na studenty a absolventy vysokých škol. Od roku 2015 spolupracuje s VŠE v Praze, kde působí jako odborná asistentka a kariérová poradkyně.


➤ JUDr. Michal Říha | Lektor UK


JUDr. Michal Říha působí na katedře evropského práva Právnické fakulty UK a má řadu zkušeností s působením ve státních institucích a veřejné správě. Na právnické fakultě se pedagogicky věnuje otázkám institucionálního práva EU, ústavnímu právu Evropské unie a evropskému procesnímu právu včetně otázek unijní justice. Jeho výzkumným zaměřením je implementační proces unijních aktů na národní úrovni členských států. Vedle jiného se věnuje popularizaci témat spojených s děním na unijní úrovni v podcastu zEvropy.


➤ Mgr. Ing. Petr Tomčiak | Lektor VŠE


Mgr. Ing. Petr Tomčiak je absolventem Právnické fakulty UK a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Během studijní sbíral zahraniční zkušenosti v Norsku, či Nizozemsku. Jako stážista pracoval v Evropském parlamentu v Bruselu, během Českého předsednictví v Radě EU posílil tým Ministerstva financí, současně pracuje v agentuře Evropské komise v Paříži. Prošel profesionálním školením k úřednickým testům EPSO a podílí se na přípravě uchazečů na testy kompetencí a případových studií.


Poslední změna: 24. leden 2023 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: