• O kurzu

O kurzu

➤ Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, vytvořili nový společný kurz – Gateway to the EU institutions

Komu je kurz určen?

➤ Inovativní kurz je určen absolventům vysokých škol, případně studentům posledních ročníků magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU.

S ohledem na dva typy výběrových řízení (generalista a specialista) je kurz určený absolventům vysokých škol z různých oborů. Všeobecná výběrová řízená (generalist) jsou přístupná všem absolventům VŠ (výhodou je studium oborů spojených s EU). U specializovaných pozic jsou zváni technologičtí specialisté (IT, kybernetika, datová analytika), absolventi přírodních věd (energetika, životní prostředí a klima), kreativních disciplín (digitální tvorba obsahu, sociální sítě), společenských věd (právo, politologie), ekonomie a financí či jazykových disciplín (všechny úřední jazyky EU). Pro asistentské pozice není vyžadováno vysokoškolské vzdělání, nezbytná je dostatečná praxe v oboru.

Organizace kurzu

V souladu s digitalizací procesu výběrových řízení do institucí EU je kurz organizován hybridně kombinací videopřednášek, podcastů, webinářů, online Q&A setkání, studijních materiálů, cvičných testů se zpětnou vazbou a tří prezenčních setkání. Kurz simuluje skutečné fáze výběrových řízení.


➤ Celý kurz je realizován převážně v anglickém jazyce.

Pro absolvování kurzu je však také nezbytná znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího, protože verbální uvažování testuje EPSO v českém jazyce. Konkurzy EPSO jsou otevřeny jen pro státní příslušníky EU.


➤ V kurzu je v zimním semestru 2023/2024 omezena kapacita kurzu na maximálně 30 účastníků.


➤ Cena kurzu za dva moduly na UK je 6000 Kč, za dva moduly na VŠE také 6000 Kč. Cena kurzu celkem činí 12000 Kč. Kurzovné je třeba uhradit až po potvrzení registrace. Pro studenty UK a VŠE je kurz zdarma.

Moduly

➤ Kurz je rozdělen na čtyři moduly, kdy každá univerzita organizuje dva.

Moduly I a IV organizované UK a moduly II a III organizované VŠE v Praze jsou navzájem komplementární, dohromady tvoří komplexní přípravu, na základě které budou uchazeči připraveni na výběrová řízení na cestě za kariérou v EU. Smyslem kurzu je posílit postavení Čechů v institucích EU, kde jsou v současné době podreprezentováni.


I. Modul European Union, institutions, and people

 • Univerzita Karlova

 • prezenčně, Zelená posluchárna

 • 16. 2. 2024 | 23. 2. 2024 | 1. 3. 2024 | 12.30–16.50

II. Modul Reasoning Tests (CBT)

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • video-přednášky a online webináře

 • 12. 3. 2024 | 2. 4. 2024 | 17.00–19.00

III. Modul Case Study

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • video-přednášky a online webináře

 • 2. 4. 2024 | 16. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 17.00–19.00

IV. Modul Self-presentation skills

 • Univerzita Karlova

 • online skupinové setkání je koncipováno jako interaktivní, vyžaduje tedy připojení se zvukem a kamerou a aktivní účast

 • 3. 5. 2024 | 18.00–19.00 || 10. 5. 2024 | 17. 5. 2024 | 9.00–13.00

Co získá absolvent kurzu?

➤ Prohloubí své znalosti o fungování EU a jejích politikách.

➤ Získá orientaci v institucionálním a právním rámci EU.

➤ Získá orientaci ve služebním řádu EU a systému výběrových řízeních EU.

➤ Zdokonalí své analytické schopnosti a problem-solving nezbytné pro testy kompetencí.

➤ Zdokonalí svůj ústní i písemný projev v oblasti témat souvisejících s EU, což je vstupenkou pro kariéru v EU.

➤ Prohloubí své dovednosti v oblasti práce v týmu či práce pod časovým tlakem.

➤ Získá individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odborníků na danou problematiku.

Příprava na kariéru v institucích EU

Inovativní kurz je určen pro absolventy vysokých škol, případně studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří hodlají rozvíjet svou kariéru v institucích EU. Kurz je koncipován jako příprava na výběrová řízení na pozice do institucí EU, které organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office) na pozice se všeobecným zaměřením (AD Generalists) i specialistů (AD Specialists).

Co je cílem kurzu?

Cílem kurzu je připravit účastníky na výběrová řízení tak, aby získali zajímavou pracovní pozici v institucích EU. Absolvent kurzu bude připraven na jednotlivé fáze výběrového řízení a bude seznámen s metodami, které vedou k úspěchu ve výběrovém řízení. Účastníci budou simulovat jednotlivé stupně výběrového řízení v menších skupinkách a získají personalizovanou zpětnou vazbu na své výkony. Rovněž se seznámí s právním postavením úředníků EU podle služebního řádu a kariérními příležitostmi v institucích EU. Kurz klade důraz na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Zaměřuje se nejen na vstupní testy, které se dělají na počítačích, tzv. computer based tests (CBT), ale i na prezentační schopnosti, jež jsou důležité pro absolvování pracovního pohovoru.

Jak jsou vybíráni účastníci kurzu?

Účastníci kurzu jsou vybíráni lektory UK a VŠE na základě profilového dotazníku (součástí předregistrace), především dle motivace ke studiu.


Poslední změna: 18. leden 2024 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: