• Proč do EU?

Proč do EU?

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie?


V evropských institucích máte možnost přispět ke zlepšení kvality života 450 milionů lidí a zasadit se o pozitivní vývoj celé EU.


Můžete se aktivně podílet na:


  • prosazování rovných podmínek sociálního a hospodářského rozvoje

  • ochraně spotřebitelů

  • podpoře vědeckého výzkumu a koncipování digitální budoucnosti EU

  • budete mít možnost přispět svým dílem k pozitivním změnám v Evropě i k řešení globálních výzev, ať už jde o zdravotní či environmentální otázky


Užitečné odkazy:➤ Veřejná správa EU nabízí jedinečné pracovní prostředí, úředníci EU jsou přijímáni ze všech koutů Unie a v evropských institucích se tak komunikuje ve 24 jazycích. Zaměstnanci institucí tvoří různorodý, multikulturní, mnohojazyčný tým, který nemá ve světě obdoby.


➤ Práce v institucích vám nabídne jedinečnou příležitost k profesnímu i osobnímu rozvoji. EU nabízí velké množství pracovních příležitostí především v Bruselu a Lucemburku, ale i v jiných městech. Evropské instituce nabízejí svým zaměstnancům i příležitosti k dalšímu vzdělávání. Díky široké nabídce školení můžete získat nové dovednosti a během profesní dráhy tak plně využít svého potenciálu.


➤ Školení se pořádají na nejrůznější témata, ať už jde o výuku cizích jazyků, politiky EU a institucionální vztahy, otázky začlenění a rozmanitosti na pracovišti, rozvoj pracovního prostředí a sociální otázky, IT a digitalizace, diplomacie EU atp. Rozhodnete-li se pro celoživotní profesní dráhu v evropských institucích, neznamená to, že po celou dobu zůstanete na stejném místě. Díky programu interní pracovní mobility můžete v případě zájmu přejít do jiného oddělení či instituce a získat pracovní zkušenosti v jiných oblastech. Vaše kariéra tak může být plná nových výzev.


➤ Podpora inkluze, rovnosti a rozmanitosti je ústředním prvkem projektu Evropské unie. V zájmu prosazování těchto hodnot chtějí evropské instituce zajistit různorodost a inkluzivnost svých pracovních týmů. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) aktivně pracuje na zvýšení diverzity pracovníků orgánů EU, aby plně reprezentovali složení obyvatelstva Unie, v jehož zájmu veřejná služba EU pracuje. Trvalé odhodlání orgánů, institucí a agentur EU prosazovat rozmanitost a inkluzi se vztahuje i na samotné pracovní prostředí, kde je oceňována a respektována práce každého jednotlivce a kde je odlišnost vnímána jako zdroj obohacení a inovací.


Poslední změna: 30. leden 2023 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: