• Absolventi

Absolventi

Mgr. et. Mgr. Hana Tenglerová | absolventka kurzu Gateway to the EU Institutions


Ředitelství pro výzkum a inovace, Evropská komiseHana Tenglerová je absolventka Veřejné a sociální politiky FSV UK a Genderových studií FHS UK. Posledních 15 se let věnovala komunikaci, transferu znalosti a expertní podpoře veřejné správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě v oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Byla členkou pracovních skupin Úřadu vlády, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i České ženské lobby. Mimo aktivit na národní úrovni se také věnovala mezinárodní úrovni v projektech Horizontu 2020 a Horizontu Evropa. Nyní míří do Bruselu, kde bude působit v Ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.

Vincent Miča, B. A. | absolvent kurzu Gateway to the EU Institutions


Právní asistent v oddělení dozoru nad trhem DG GROW, Evropská komiseVincent Miča je absolventem bakalářského programu v oboru liberálních věd a umění se zaměřením na mezinárodní právo na Leiden University College v Haagu. V roce 2021 pracoval jako stážista na Generálním konzulátě ČR v Sao Paulo a poté své další pracovní zkušenosti získal v Bruselu, kde absolvoval BlueBook stáž v mezi-institucionálním oddělení Generálního ředitelství pro pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise. V tomto ředitelství dále působil jako dočasný asistent v oddělení pro dohled nad vnitřním trhem. V roce 2023 dokončil magisterské studium evropského práva na univerzitě v Maastrichtu. Od července 2023 pracuje v Evropské komisi jako právní asistent v oddělení pro dohled nad vnitřním trhem. Ve volném času podporuje vzdělávací neziskové organizace a zajímá se o politiku.Poslední změna: 17. srpen 2023 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: